Fortsætter aktiemarkedet opad?

Categories
Aktier

I 2019 havde de europæiske og amerikanske markeder de største afkast i flere år, og det fortsatte ind i januar og februar 2020. Men i marts 2020 faldt de toneangivende indeks med over 30% på blot én måned – men det hurtigste og korteste ’bear market’ nogensinde. I slutningen af juli var det amerikanske S&P 500 indeks allerede i positivt terræn igen, mens det danske elite C25 indeks er oppe med over 17% målt år-til-dato.

2020 har været et ekstraordinært år, der har været kendetegnet ved høj usikkerhed grundet COVID-19, men kan aktiemarkederne fortsætte den flotte fremgang, vi har set siden slutningen af marts, eller venter en recession – eller endnu værre – en depression rundt om hjørnet?

Den usædvanlige nedtur i markederne, som vi har oplevet i år, var ikke drevet af makroøkonomiske faktorer såsom stigende renter eller stigende forventninger til inflationen, men den blev derimod drevet af en global pandemi, som ingen kunne forudse.

Det ’bear market’ som markederne oplevede var drevet af, at regeringer rundt omkring i verden valgte at lukke landene ned i håbet om at stoppe smittespredningen, hvilket fik forbruget og dermed virksomhedernes indtjening til at styrtdykke. Vi kunne desuden se, da de enkelte lande begyndte at genåbne, at stigningerne i markederne var drevet af en kombination af svage smittetal samt, at centralbanker og regeringer havde lært af Finanskrisen i 08’, og dermed understøttede samfundene med hjælpepakker relativt hurtigt og ekstraordinære pengepolitiske lempelser.

Figur 1: Det danske eliteindeks C25 afkast år-til-dato. Kilde: Tradingview

Der er primært tre argumenter for, hvorfor vi vurderer aktiemarkedet vil fortsætte opad i de kommende år.

  1. Sandsynligheden for en vaccine

Verdens førende medicinalvirksomheder arbejder i døgndrift for at være først med en vaccine mod COVID19. Det har resulteret i, at flere analysehuse vurderer, at en vaccine højst sandsynligt vil blive godkendt i 4. kvartal af 2020, og der er allerede lavet store aftaler, så en omfattende distribution vil være mulig og effektiv.

En vaccine vil accelerere væksten i 1. kvartal af 2021 og resten af året. Det vil særligt have en effekt på forbruget i storbyerne, hvor befolkningerne har været underlagt de hårdeste restriktioner. Det vil betyde, at virksomhederne på tværs af sektorer igen vil begynde at kunne tjene penge, og dermed vil tiltroen og tilliden stige, hvilket vil have en positiv effekt på aktiemarkedet.

Figur 2: 7-dages glidende gennemsnit i nye COVID-19 smittede. Kilde: John Hopkins University.

2. Centralbankernes villighed til at understøtte markederne

Den europæiske centralbank (ECB) var i sidste uge, d. 10/09-20, ude at tilkendegive samme linje som den amerikanske centralbank (FED) – som indebærer, at den ledende rentesats bliver fastholdt i et rekordlavt niveau.

Samtidigt fastholder ECB kursen på deres PEPP-program, som indebærer, at banken er klar med ubegrænset hjælp til eurozonens økonomier. Det samme gør sig gældende i USA, hvor FED-chefen Jeremy Powell for nylig udtalte, at banken vil lade inflationen stige over standardmålet på 2%, før den vil hæve renten for at kunne stimulere den amerikanske økonomi yderligere.

Det kan dog være problematisk, at centralbankerne fastholder et nul procents renteniveau, da det mindsker bankernes handlemuligheder, såfremt der skulle opstå en krise eller en lignende situation. Centralbankerne vil ikke have muligheden for at sænke renten, som vi så, at de gjorde under finanskrisen og den nuværende pandemi, og derved kan fremtidige kriser være mere vanskelige at komme ud af.

Figur 3: FEDs balance siden d. 11. marts til 31. august til trillioner US dollars. Kilde: Federal Reserve.

3. Aktier har en række fordele

  • Negativ rente understøtter aktier

Siden finanskrisen har den nominelle rentesats været faldende til det nul procents rentemiljø, som vi ser i dag. Derudover har centralbankernes udtalelser om, at det er et rentemiljø, som vi skal forvente at se fremover, været understøttende for at virksomhederne har opnået gunstige vilkår for vækst.

Dette bliver ydermere understøttet af, at detailinvestorer oplever negative renter på at have deres midler stående kontant i bankerne, hvilket gør, at mange ikke ser andre muligheder end at investere disse i markedet for at kunne opnå en bedre forretning end alternativet. Det skaber en grobund for stigende inflow af kapital og investeringer i aktiemarkedet.

  • Aktier beskytter mod inflation

Tidligere var obligationsmarkedet en garanti for at sikre investorerne mod inflation men i takt med, at renterne er gået mod et nul procents rentemiljø, så er traditionelle sikre obligationer som statsobligationers afkast faldet til et niveau, hvor det er mere gunstigt at investere i aktier for at beskytte formuen mod inflation. Ydermere, så er ’risk premium’ på obligationer ikke længere lige så attraktivt som tidligere.

I det nuværende obligationsmiljø med lave afkast er det mest sandsynligt, at aktier vil klare sig bedre, selvom obligationsafkastet skulle stige, da renteniveauet er mere gunstigt for aktiemarkedet end for obligationsmarkedet.

  • Aktier er billigt prissat end virksomhedsobligationer

Virksomhedsobligationer har ofte været en obligationsklasse, som investorer har foretrukket, da den har givet et højere afkast end statsobligationer. Dog er spændet mellem den risiko, som investor påtager sig, og det afkast, som investor kan forvente, ikke længere ligeså attraktivt, som det tidligere har været.

Afkastet på virksomhedsobligationer er faldet i takt med, at rentemiljøet har bevæget sig nedad, og derfor er aktier efterhånden relativt billigt prissat mod virksomhedsobligationer, og dette gælder i særdeleshed for virksomheder med stærke balancer. Undersøgelser viser, at 80% af europæiske virksomheder og 60% af amerikanske virksomheder har aktieudbytte, der er større end det gennemsnitlige virksomhedsobligationsafkast.

  • Digitalisering er fremtiden

Verden bliver i højere og højere grad digitaliseret, og der er intet, der tyder på, at den trend vil aftage eller stagnere. Den nuværende pandemi har ligeledes kun accelereret trenden, da virksomheder har fundet ud af, at det kan fungere, hvis deres medarbejdere arbejder hjemmefra – en tanke, der i januar virkede som utopi.
Vi kan se at virksomheder, der fokuserer på digitalisering, klarer sig bedre end det generelle marked, og derfor anbefaler vi, at vores kunder har allokereret en andel af deres formue i virksomheder, der genererer en signifikant del af deres omsætning fra digitalt fokuserede services på både udviklede og nye markeder.
Det medvirker til at skabe en robust portefølje, der kan levere et fornuftigt risikojusteret afkast, selv i usædvanlige tider som disse.

Konklusion

Vi forventer, at aktiemarkedet vil forsætte opad i de kommende år. Det gør vi på baggrund af, at centralbankerne har skabt et gunstigt miljø for aktier, hvor renterne bliver fastholdt i et lavt niveau, som er fordelagtigt for virksomhederne. Det lave rentemiljø kan dog være en udfordring, hvis der skulle opstå en krise i den nære fremtid, idet centralbankernes handlemuligheder vil være begrænsede.

COVID-19 pandemien er kommet som et eksogent chok til markederne, og denne usædvanlige nedtur er dermed ikke skabt på baggrund af økonomiske faktorer eller ubalance i markedet. Forventningerne til at myndighederne godkender en vaccine inden årets udgang eller i starten af næste år vil uden tvivl fjerne den usikkerhed, som vi oplever i øjeblikket og medvirke til, at aktiemarkederne vil stige.

Aktier er mere attraktive end obligationer i det nuværende rentemiljø, da aktier beskytter investoren bedre mod inflation, er billigere prissat end virksomhedsobligationer og leverer et bedre risikojusteret afkast over tid.

Vi anbefaler dog altid, at vores kunder har en fornuftig allokering mod henholdsvis aktier og obligationer.