Er vi på vej mod permanent højere inflation?

Categories
Aktier

Betydelige prisstigninger i råvarer, lave lagerbeholdninger, flaskehalse i dele af forsyningskæderne, høje transport- og pakkeomkostninger og en forventning om et vækstboom, når økonomierne åbner op. Det giver bekymring om inflation og højere renter.

Centralbanker fik op igennem 80’erne kvalt den høje inflation med høje renter og med Thatcher og Reagan som frontløbere blev deregulering moderne, handelsbarrierer blev mindre, kapitalmarkederne liberaliserede på tværs af landegrænser. Globaliseringen skiftede til et højere gear, og fagbevægelserne begyndte at miste magt. Berlin-muren faldt, Sovjetunionen kollapsede, Kina og Indien liberaliserede og åbnede døren til den globale markedsøkonomi. I praksis betød det ifølge beregninger fra Harvard-professor Richard Freeman, at den globale arbejdsstyrke i 2000 reelt var forøget med 1,5 milliarder arbejdere.

I årevis har inflationen været erklæret død i den stærkt konkurrenceprægede globaliserede verden – til trods for at pengepolitikken generelt set har været ekstremt ekspansiv og har medvirket til at skabe et lavrentemiljø aldrig tidligere set.

Den er fortsat under pandemien og er blevet suppleret af en ekspansiv finanspolitik. Og nu er genåbning af økonomierne over en bred kam i sigte, og mange forbrugere der har holdt igen vil skrue op for forbruget. Det giver anledning til de igangværende spekulationer og bekymringer om, at inflationen er på vej tilbage – måske i et tempo, vi ikke bryder os om.

Delte meninger om inflationens genfødsel

I 2014-2015 var det frygten for deflation, der trak overskrifter – efter først et kollaps i olieprisen i 2014, et stort fald i global industriproduktion 2015, efterfulgt af en kinesisk devaluering. Det blev ikke Jordens undergang – væksten kom tilbage. Nu er det så inflation, der frygtes, og der er delte meninger om det. De mere pessimistiske taler om en inflation helt op til 10 pct.

Mens andre mener, at det blot er midlertidigt. Når virksomhederne kommer i gang igen, vil produktionen blive skruet i vejret, det globale flow af varer og vigtige komponenter vil vende tilbage til normale niveauer, og de flaskehalse vi oplever nogle steder vil forsvinde. Federal Reserve, den amerikanske centralbank, er i den lejr og har signaleret tolerance over for en midlertidigt højere inflation.

Hvordan det udarter sig præcist er ikke entydigt, for der er en hel del faktorer i spil. Pandemien har vist sårbarheden i en globaliseret verden med forsyningskæder spredt over hele kloden. Derfor er der nu en vis form for deglobalisering i gang i form af hjemflagning af produktion og øgede investeringer i robotteknologi og automatisering. McKinsey estimerer i en ny rapport, at op mod 25 pct. flere arbejdere end tidligere antaget må indstille sig på at skifte beskæftigelse i de kommende år.

En udvikling, der trækker i den anden retning for inflationen, for hvis en inflation skal gå hen og blive en vedvarende trussel, kræver det, at lønningerne stiger i pressede arbejdsmarkeder og skaber en løn-pris spiral. Og i forvejen er ledigheden både i EU og USA højere end før pandemien.

Højere råvarepriser

Men der er stigende priser på flere områder, og forleden viste forbrugerpriserne i USA en stigning på 0,8 pct. i april – ikke set højere siden 2009. Og kerneinflationen, dvs. uden mad og energi, steg med 0,9 pct. i april – en stigningstakt ikke set siden 1982.

Øget online handel har ført til, at pakkeomkostninger er steget med næsten 40 pct. siden starten af 2020. Næsten alle råvarepriser er steget i årets første kvartal, og de fleste er nu over niveauet fra før pandemien, viser en opgørelse fra Verdensbanken. Stigningerne er drevet af fremgang i den økonomiske aktivitet såvel som specifikke forsyningsforhold, især for olie, kobber og visse råvarer til fødevareindustrien.

Palmeolie er steget til niveauer ikke set siden 2008, mens andre vegetabilske olier også er stigende som følge af en stærk efterspørgsel fra Kina og væksten i biobrændsel. Priser på majs, sojabønner og hvede er på det højeste niveau i seks år. Metalpriser er også over niveauerne fra før pandemien, og det afspejler også stærk efterspørgsel fra Kina, det stigende globale opsving og forsyningsforstyrrelser for visse metaller. Kobber, tin og jernmalm nåede i marts det højeste niveau i 10 år og mange landes planer om øgede investeringer i infrastruktur, ikke mindst USA, kan lægge yderligere pres på priserne. Kobber er særlig interessant, for der her er tale om en strukturel efterspørgsel. Netop dette metal er særlig nødvendigt i elektrificeringen af biler og hele infrastrukturen omkring, men også produktionen af batterier vil give en stærk efterspørgsel på metaller som nikkel, kobber, litium og kobolt.

Send regningen til forbrugerne?

Et interessant spørgsmål er naturligvis hvornår og i hvilket omfang virksomhederne vil sende regningen for stigende omkostninger videre til forbrugerne i form af højere priser på de færdige produkter. Stærke brands som Nestlé, Procter & Gamble og Unilever har meldt ud, at de planlægger stigende priser som respons på de højere råvarepriser, pakke- og transportomkostninger. Mindre virksomheder med svagere brands vil være mere tilbageholdende i brancher, der er præget af meget hård konkurrence.

Ser man på hvordan inflationens følsomhed over for råvarepriser har ændret sig igennem årene, så er der umiddelbart ikke den store grund til bekymring fra den front alene. Der er en klar tendens til, at råvarepriser har fået en stadig mindre korrelation med inflationen (forbrugerprisindekset CPI), viser tal fra Federal Reserve. Det hænger bl.a. sammen med teknologisk udvikling og global konkurrence men i høj grad også, at råvareprisen i mange tilfælde udgør en lille del af omkostningerne til det færdige produkt. Siden 2010 har korrelationen mellem stålpriser og prisen på nye biler været -4,6 pct. – dvs. bilprisen er i realiteten upåvirket.

Gns. korrelation af priser på stål, tømmer, olie, kobber med amerikanske inflation i årtier

Men hvad nu hvis inflationen stiger…?

Men selv om der umiddelbart ikke er grund til at frygte at højere råvarepriser vil få afgørende effekt på inflationen i de udviklede lande, så er der ikke desto mindre er der tegn på stigende priser på mange fronter. Og her er det værd at bemærke, at fødevarepriserne er en særlig faktor i udviklingsøkonomierne. Mad fylder ifølge Bloomberg f.eks. 29,8 pct. af forbrugerudgifterne i Indien og 59 pct. i Nigeria, men kun 6,4 pct. i USA. Det var en protest over høje madpriser i Tunesien i 2011, der sparkede det arabiske forår i gang. Fortsat stigende madpriser kan give sociale og økonomiske udfordringer i udviklingsøkonomierne, der kan skabe dønninger og uro på de finansielle markeder.

Det kan ikke afvises, at der kommer en længere periode med højere inflation generelt. Hvordan vil det påvirke de finansielle markeder?

USA’s aktiemarked målt på S&P 500 er i dag på P/E (kurs i forhold til seneste 12 mdr. indtjening) ikke set siden IT-boblen i 2000. Og S&P 500 handles til 22 gange de kommende 12 måneders indtjening – kun overgået af niveauerne i 2000. Selv om de lange amerikanske renter er steget lidt og de europæiske betydeligt mindre i det seneste halve år, så er der ikke tvivl om, at markedet har stadig indpriset lave renter i øjeblikket. Og Federal Reserve har gjort meget for at tilkendegive, at banken ikke er bekymret for inflation og ikke har til hensigt at gøre noget ved en midlertidig stigning.

Men markedet er skrøbeligt på så dyre niveauer. Et andet advarselssignal er også, at junk bonds (obligationer med lav kreditvurdering) handles til de laveste renter siden 1995.

Hvis inflationen holder sig på et moderat niveau under 3 pct. vil der næppe ske noget særligt. En analyse fra Schroders har eksempelvis vist, at under det niveau men i en stigende tendens, så leverer amerikanske aktier et afkast over inflationen i 90 pct. af tiden. Men hvis der er tendens til en overophedning er risikoen anderledes. Så vil aktierne kun slå inflationen 48 pct. af tiden. Er inflationen gennemsnitligt over 3 pct. men faldende, så vinder aktierne igen i 76 pct. af tiden og 81 pct. af tiden, hvis inflationen er under 3 pct. og faldende.

I teorien er aktier en slags buffer mod inflation, fordi en stigning i priser fører til stigning i nominel indtjening, som styrker aktiekursen. Men det kommer an på, hvilken sektor der er tale om og muligheden for at overføre de højere inputomkostninger til højere priser på de færdige produkter.

Overordnet set er en høj og vedvarende inflation skidt for aktiemarkedet. Aktiekurser bestemmes ved, at man tilbagediskonterer fremtidig indtjening med en bestemt rente, og jo højere inflation, desto højere vil denne rente være, og det vil give lavere aktiekurser.

Energi klarer sig godt ved højere inflation, og det samme gælder materialer og råvarer generelt i et vækstscenario som vi er på vej ind i.

Ejendomsselskaber har også en fordel i, at prisstigninger kan overvæltes i bl.a. lejekontrakter.

Stabilt forbrug (mad, drikke, husholdningsartikler), industri og finans klarer sig også nogenlunde, og det samme gør forsyning og sundhedsaktier (men ikke bioteknologi).

Men cyklisk forbrug (varige forbrugsgoder) og teknologi klarer sig dårligst. Her er det værd i særlig grad at være opmærksom på risikoen i teknologiaktier, der aktuelt er dyre. De nyder i særlig grad godt af det ekstremt lave renteniveau, som betyder, at diskonteringsrenten er lav, og dermed vejer den stærke fremtidige indtjening tungt i disse aktier.

Konklusion

Inflationen er stigende, det kommer vi ikke udenom. Men det er efter alt at dømme et midlertidigt fænomen, der hænger sammen med, at økonomierne er ved at blive åbnet op igen, og efterspørgslen stiger kraftigt, mens der stadig er flaskehalse rundt omkring.

Der er ikke noget, der tyder på, at det kan blive et længerevarende problem med høj inflation, for de kræfter der igennem mange år har lagt låg på inflationen, er stadig gældende. Globalisering, hård konkurrence, teknologisk innovation og automatisering vil stadig holde inflationen i ave.

Overordnet set bør den stigning i inflation, der er i gang, ikke give anledning til søvnløse nætter. Desuden er der lagt op til et vækstboom, der vil givet øget indtjening for mange virksomheder.

Imperium Family Office søger en Content Manager

Categories
Forretningen

Interesserer du dig for økonomi, og brænder du for at formidle tendenser i den finansielle verden? Har du gode analytiske evner, og kan du formidle fængende og involverende indhold? Så er det dig vi søger til at varetage vores digitale kanaler.

Ambitioner og udvikling hos Imperium FO

Imperium Family Office er Danmarks førende full-scale Multi Family Office. Vi har kontor i København, og Aarhus. Vores fornemmeste opgave er at rådgive formuende familier, og give dem mulighed for at træffe meningsfulde beslutninger, som bidrager til menneskelig og økonomisk profit.

Vi er i positiv udvikling og vækst og søger en student/deltidsmedarbejder til jobbet som content manager til
at styrke Imperium koncernens synlighed omkring eksisterende netværket og andre interessenter.

Indflydelsesrig rolle i et udviklende miljø

Vi er ambitiøse på dine vegne og som content manager skal du skabe fængende og relevant content til vores blog på hjemmesiden, nyhedsbreve og på vores LinkedIn profil, som sikrer, at der er liv på vores digitale kanaler.

Du vil blive vores første content manager, og derfor får du frihed til at finde relevant indhold og indflydelse på at forme stillingen, dog ved vi, at du kommer til at beskæftige dig med bl.a.:


• Finansielle markeder og analyser
• Generel økonomi og dens påvirkning på formue.
• Globale trends indenfor Family Office
• Video content
• Nyhedsbreve

Det forventes, at du har en stærk kommunikativ profil på dansk og engelsk og er detaljeorienteret. Derudover skal du have en naturlig interesse for den finansielle verden og økonomi. Vi er et mindre team i KBH, som arbejder med frihed under ansvar, og derfor skal du kunne lide at arbejde selvstændigt.

Vil du med på rejsen?

Kan du løfte opgaven, hvor vi konstant er i udvikling? Så garanterer vi dig en aktiv rolle hvor du selv præger udviklingen. Du bliver del af et dynamisk kontor, hvor humøret er højt.

Send ansøgning og CV med din motivation for jobbet til kontakt@imperium-fo.dk / ATT: Content Manager

Spørgsmål besvares på ovenstående mail.

Vi afholder samtaler løbende.

Vigtigheden af forberedelse ved generationsskifte

Categories
Andet

Der er mange ting, som har en indflydelse på et succesfuldt generationsskifte i en familieejet virksomhed. Virksomhedsejere har typisk gennem en lang årrække knoklet med blod, sved og tårer for at opbygge en succesfuld virksomhed. Succesen har krævet en langsigtet strategi, og det langsigtede mindset er vigtigt, at fastholde, når der skal
planlægges et generationsskifte, da tidlig planlægning betaler sig.


Her er 5 råd til virksomhedsejeren, der overvejer et generationsskifte.

1. Tænk langsigtet
Et generationsskifte er ofte forbundet med stærke følelser og komplicerede juridiske -og skattemæssige processer, og derfor er et generationsskifte i en virksomhed er ikke noget, der bliver eksekveret og implementeret over natten. Derfor er det en god tommelfingerregel, at en virksomhedsejer bør planlægge 7-10 år frem, og overveje konsekvenserne, hvis der ikke er lagt en plan for generationsskifte i virksomheden. Ved at have mange år til at forberede et generationsskifte, har både virksomhedsejer og den næste generation mulighed for at omstille sig til tanken om at overdragelsen kommer til at ske, og hvad det vil betyde fremadrettet for familien.

2. Hav et grundigt og opdateret testamente
Virksomhedsejere ønsker ofte at videregive virksomheden til næste generation i håbet om, at virksomheden fortsætter med at være grobund for familiens velstand og sikkerhedsnet i generationer frem. Et grundigt og opdateret testamente, hvor familiens ønsker til virksomhedens ejerstruktur og en plan for dennes aktiver er planlagt og nøje gennemtænkt, er essentielt for at sikre virksomhedens fremtid.
En anden måde, som virksomhedsejeren kan sikre, at virksomheden forbliver professionelt drevet efter et generationsskifte, er indsættelsen af en professionel bestyrelse inden selve generationsskiftet. Bestyrelsen bør bestå af både professionelle og erfarne bestyrelsesmedlemmer, samt et udvalg af de familiemedlemmer, som står til at skulle overtage virksomheden. Det vil modne familiemedlemmerne og skabe en ejerskabsfornemmelse, som kan bidrage til en vellykket overdragelse.
Et testamente er særligt vigtigt, hvis uheldet skulle ske, at virksomhedsejeren går bort før selve overdragelsen af virksomheden. Hvis der ikke er et gældende og tidssvarende testamente, kan det medføre splid i familien over bodelingen, og/eller hvordan ejerstrukturen fremadrettet skal være for virksomheden. Dette kan have enorme personlige og økonomiske konsekvenser for hele familien.

3. Det fulde økonomiske overblik
Det er typisk forbundet med større direkte og indirekte omkostninger at foretage et generationsskifte i Danmark, og derfor er det vigtigt at have det fulde økonomiske overblik i årene op til generationsskiftet. Skattesystemet og de juridiske processer kan være yderst komplekse, og derfor er det vigtigt at alliere sig med eksperter inden for området i forhold til, hvordan selskabet og den næste generation bliver beskattet, og hvordan denne beskatning bliver håndteret hensigtsmæssigt i forhold til familiens ønsker. Der er specifikke selskabskonstruktioner, som kan medvirke til at fordele skatten mere hensigtsmæssigt og dermed gavne generationsskiftet og i sidste ende familien.

4. Udvælgelse af den passende efterfølgere
Ved et generationsskifte overgår ejerandelen typisk til den næste generation, men det kan være et følsomt emne, hvorvidt det ligeledes skal være et familiemedlem, der skal overtage rollen som administrerende direktør. Virksomhedsejeren bør derfor overveje, om den næste administrerende direktør bør være et familiemedlem, eller der skal indsættes en erfaren direktør udefra. Denne overvejelse bør være en objektiv evaluering af de relevante kandidaters professionelle og personlige kompetencer for at sikre, at virksomheden har de bedste vilkår for at fortsætte eller måske styrke virksomhedens vækst. Derfor skal virksomhedsejeren fastlægge disse retningslinjer for, hvordan
stedfortræderen skal identificeres:

Relevant erhvervserfaring
Relevant uddannelse
Generel egnethed til stillingen som direktør
Der tages ikke hensyn til familiære forhold. Det kan være, at et oplagt familiemedlem til rollen som direktør ikke bør påtage sig rollen men derimod vil kunne skabe mere værdi i en anden ledende stilling i virksomheden.

5. Løbende overvågning
Verden er dynamisk, og det samme kan gøre sig gældende for familiens ønsker. Derfor er det vigtigt, at der sker en løbende overvågning af lovgivning, skatteregler og virksomhedens tilstand. Et generationsskifte kan være grund til bekymring af mange årsager, men det skaber tryghed at vide, at familien har en ordentlig og grundig samarbejdspartner, der sikrer, at skiftet foregår efter bogen, og der ikke kommer et juridisk efterspil eller et skattesmæk.

Afslutningsvis, så er det vigtigt at huske på, at et generationsskifte skal være en god og positiv oplevelse både for virksomhedsejeren samt den næste generation, som skal overtage ejerskabet af virksomheden, hvilket kræver en god og detaljeret plan.

Imperium Family Office i Forbes

Categories
Imperium FO i pressen

Finansmagasinet Forbes har netop udgivet en artikel med tips til, hvordan man etablerer et Multi-Family Office

Administrerende direktør Johan Bangsborg understreger vigtigheden af at have en ESG-investeringsstrategi implementeret i familiens governance og udtaler: ”Vi oplever et stigende ønske fra de yngre generationer om bæredygtige investeringer, da de yngre generationer i langt højere grad prioriterer formål over afkast.

Nutidens Multi-Family Offices skal inkorporere den stigende efterspørgsel efter bæredygtige investeringer, ellers vil de ikke være i stand til at tilbyde den efterspurgte rådgivning.”

Du kan læse mere om alle de gode råd i artiklen her:
https://lnkd.in/e-AWrPP

Med venlig hilsen
Imperium Family Office, The Family Office of Choice

Fortsætter aktiemarkedet opad?

Categories
Aktier

I 2019 havde de europæiske og amerikanske markeder de største afkast i flere år, og det fortsatte ind i januar og februar 2020. Men i marts 2020 faldt de toneangivende indeks med over 30% på blot én måned – men det hurtigste og korteste ’bear market’ nogensinde. I slutningen af juli var det amerikanske S&P 500 indeks allerede i positivt terræn igen, mens det danske elite C25 indeks er oppe med over 17% målt år-til-dato.

2020 har været et ekstraordinært år, der har været kendetegnet ved høj usikkerhed grundet COVID-19, men kan aktiemarkederne fortsætte den flotte fremgang, vi har set siden slutningen af marts, eller venter en recession – eller endnu værre – en depression rundt om hjørnet?

Den usædvanlige nedtur i markederne, som vi har oplevet i år, var ikke drevet af makroøkonomiske faktorer såsom stigende renter eller stigende forventninger til inflationen, men den blev derimod drevet af en global pandemi, som ingen kunne forudse.

Det ’bear market’ som markederne oplevede var drevet af, at regeringer rundt omkring i verden valgte at lukke landene ned i håbet om at stoppe smittespredningen, hvilket fik forbruget og dermed virksomhedernes indtjening til at styrtdykke. Vi kunne desuden se, da de enkelte lande begyndte at genåbne, at stigningerne i markederne var drevet af en kombination af svage smittetal samt, at centralbanker og regeringer havde lært af Finanskrisen i 08’, og dermed understøttede samfundene med hjælpepakker relativt hurtigt og ekstraordinære pengepolitiske lempelser.

Figur 1: Det danske eliteindeks C25 afkast år-til-dato. Kilde: Tradingview

Der er primært tre argumenter for, hvorfor vi vurderer aktiemarkedet vil fortsætte opad i de kommende år.

  1. Sandsynligheden for en vaccine

Verdens førende medicinalvirksomheder arbejder i døgndrift for at være først med en vaccine mod COVID19. Det har resulteret i, at flere analysehuse vurderer, at en vaccine højst sandsynligt vil blive godkendt i 4. kvartal af 2020, og der er allerede lavet store aftaler, så en omfattende distribution vil være mulig og effektiv.

En vaccine vil accelerere væksten i 1. kvartal af 2021 og resten af året. Det vil særligt have en effekt på forbruget i storbyerne, hvor befolkningerne har været underlagt de hårdeste restriktioner. Det vil betyde, at virksomhederne på tværs af sektorer igen vil begynde at kunne tjene penge, og dermed vil tiltroen og tilliden stige, hvilket vil have en positiv effekt på aktiemarkedet.

Figur 2: 7-dages glidende gennemsnit i nye COVID-19 smittede. Kilde: John Hopkins University.

2. Centralbankernes villighed til at understøtte markederne

Den europæiske centralbank (ECB) var i sidste uge, d. 10/09-20, ude at tilkendegive samme linje som den amerikanske centralbank (FED) – som indebærer, at den ledende rentesats bliver fastholdt i et rekordlavt niveau.

Samtidigt fastholder ECB kursen på deres PEPP-program, som indebærer, at banken er klar med ubegrænset hjælp til eurozonens økonomier. Det samme gør sig gældende i USA, hvor FED-chefen Jeremy Powell for nylig udtalte, at banken vil lade inflationen stige over standardmålet på 2%, før den vil hæve renten for at kunne stimulere den amerikanske økonomi yderligere.

Det kan dog være problematisk, at centralbankerne fastholder et nul procents renteniveau, da det mindsker bankernes handlemuligheder, såfremt der skulle opstå en krise eller en lignende situation. Centralbankerne vil ikke have muligheden for at sænke renten, som vi så, at de gjorde under finanskrisen og den nuværende pandemi, og derved kan fremtidige kriser være mere vanskelige at komme ud af.

Figur 3: FEDs balance siden d. 11. marts til 31. august til trillioner US dollars. Kilde: Federal Reserve.

3. Aktier har en række fordele

  • Negativ rente understøtter aktier

Siden finanskrisen har den nominelle rentesats været faldende til det nul procents rentemiljø, som vi ser i dag. Derudover har centralbankernes udtalelser om, at det er et rentemiljø, som vi skal forvente at se fremover, været understøttende for at virksomhederne har opnået gunstige vilkår for vækst.

Dette bliver ydermere understøttet af, at detailinvestorer oplever negative renter på at have deres midler stående kontant i bankerne, hvilket gør, at mange ikke ser andre muligheder end at investere disse i markedet for at kunne opnå en bedre forretning end alternativet. Det skaber en grobund for stigende inflow af kapital og investeringer i aktiemarkedet.

  • Aktier beskytter mod inflation

Tidligere var obligationsmarkedet en garanti for at sikre investorerne mod inflation men i takt med, at renterne er gået mod et nul procents rentemiljø, så er traditionelle sikre obligationer som statsobligationers afkast faldet til et niveau, hvor det er mere gunstigt at investere i aktier for at beskytte formuen mod inflation. Ydermere, så er ’risk premium’ på obligationer ikke længere lige så attraktivt som tidligere.

I det nuværende obligationsmiljø med lave afkast er det mest sandsynligt, at aktier vil klare sig bedre, selvom obligationsafkastet skulle stige, da renteniveauet er mere gunstigt for aktiemarkedet end for obligationsmarkedet.

  • Aktier er billigt prissat end virksomhedsobligationer

Virksomhedsobligationer har ofte været en obligationsklasse, som investorer har foretrukket, da den har givet et højere afkast end statsobligationer. Dog er spændet mellem den risiko, som investor påtager sig, og det afkast, som investor kan forvente, ikke længere ligeså attraktivt, som det tidligere har været.

Afkastet på virksomhedsobligationer er faldet i takt med, at rentemiljøet har bevæget sig nedad, og derfor er aktier efterhånden relativt billigt prissat mod virksomhedsobligationer, og dette gælder i særdeleshed for virksomheder med stærke balancer. Undersøgelser viser, at 80% af europæiske virksomheder og 60% af amerikanske virksomheder har aktieudbytte, der er større end det gennemsnitlige virksomhedsobligationsafkast.

  • Digitalisering er fremtiden

Verden bliver i højere og højere grad digitaliseret, og der er intet, der tyder på, at den trend vil aftage eller stagnere. Den nuværende pandemi har ligeledes kun accelereret trenden, da virksomheder har fundet ud af, at det kan fungere, hvis deres medarbejdere arbejder hjemmefra – en tanke, der i januar virkede som utopi.
Vi kan se at virksomheder, der fokuserer på digitalisering, klarer sig bedre end det generelle marked, og derfor anbefaler vi, at vores kunder har allokereret en andel af deres formue i virksomheder, der genererer en signifikant del af deres omsætning fra digitalt fokuserede services på både udviklede og nye markeder.
Det medvirker til at skabe en robust portefølje, der kan levere et fornuftigt risikojusteret afkast, selv i usædvanlige tider som disse.

Konklusion

Vi forventer, at aktiemarkedet vil forsætte opad i de kommende år. Det gør vi på baggrund af, at centralbankerne har skabt et gunstigt miljø for aktier, hvor renterne bliver fastholdt i et lavt niveau, som er fordelagtigt for virksomhederne. Det lave rentemiljø kan dog være en udfordring, hvis der skulle opstå en krise i den nære fremtid, idet centralbankernes handlemuligheder vil være begrænsede.

COVID-19 pandemien er kommet som et eksogent chok til markederne, og denne usædvanlige nedtur er dermed ikke skabt på baggrund af økonomiske faktorer eller ubalance i markedet. Forventningerne til at myndighederne godkender en vaccine inden årets udgang eller i starten af næste år vil uden tvivl fjerne den usikkerhed, som vi oplever i øjeblikket og medvirke til, at aktiemarkederne vil stige.

Aktier er mere attraktive end obligationer i det nuværende rentemiljø, da aktier beskytter investoren bedre mod inflation, er billigere prissat end virksomhedsobligationer og leverer et bedre risikojusteret afkast over tid.

Vi anbefaler dog altid, at vores kunder har en fornuftig allokering mod henholdsvis aktier og obligationer.

Fondsanalyse på danske kapitalforvaltere

Categories
Aktier

Danske aktier

Historisk set har der eksisteret 120 investeringsfonde, som har beskæftiget sig med investeringer i danske selskaber. I dag findes der 64 aktive fonde, hvor flere af dem er fra samme udbyder og har identisk strategi. De identiske fonde adskiller sig alene ved, at udbyderne tilbyder både en akkumulerende og udbyttebetalende fond, samt på omkostningsstruktur.

D. 18 august 2020 bragte Børsen denne artikel; https://borsen.dk/nyheder/investor/kendt-forvalterdumper-paa-danske-aktier; heri beskrives det, hvordan fonde, som ikke formår at slå indekset, bliver lukket ned eller fusioneret med andre investeringsfonde. På denne måde ”slettes” den gamle fonds historik, og kapitalforvalteren får dermed en ny start. Dette er der intet nyt i, og ej heller et fænomen som alene er kendt i Danmark, men er almindelig procedure også ved de udenlandske kapitalforvaltere.

Det kan være svært at gennemskue og vælge den rette kapitalforvalter blandt de mange udbydere. Vi har derfor kastet lys over investeringsfonde, som investerer i det danske aktiemarked, og set på deres performance målt i forhold til risikoen over en 3- og 5-årig periode.

Performance 3-årig periode:
Ud af de 64 aktive fonde har 50 fonde en levetid på minimum 3 år, hvorfor der er kommet 14 nye investeringsfonde siden 2017. Enkelte udbydere har flere fonde med samme underliggende aktier, men med en forskellig omkostnings- og skattestruktur. Den differentierede omkostningsstruktur har en negativ effektiv på afkastet, hvorfor du som investor skal være opmærksom på omkostningsstrukturen ved valg af fond.

Ved valg af en aktiv investeringsfond, betaler investor typisk mellem 1% til 2% i årlig omkostningsprocent for at få forvaltet investeringen. Alternativet hertil er at vælge en passiv investeringsfond, som følger markedet 1:1, og hvor omkostningerne typisk vil være 0,05% – 0,4%.

Illustreret i figur 1 ses udviklingen på 100 kr. hos de forskellige kapitalforvaltere over de seneste 3 år. BLS Invest er den eneste fond, som har formået at slå indekset over danske aktier. Det vil sige, at 98 % af de aktive kapitalforvaltere ikke har formået at skabe et merafkast, holdt op mod MSCI Danmark eller OMXC25 indekset.

Som investor allokeret i BLS fond – har du gjort et fornuftigt valg! Har du investeret i en anden aktiv fond end BLS, har du som investor ikke fået value for money.

Positivt afkast er godt, men risikoen er en anden mindst lige så vigtig parameter at forholde sig til som investor. Opnår forvalteren det høje afkast, men med en væsentlig højere risiko end de øvrige kapitalforvaltere, skal du forholde dig kritisk til investeringerne.

Figur 2 viser, at BLS Invest har en reduceret risiko (standardafvigelse) i forhold til sine konkurrenter. Igen er tendensen, at 98 % af investeringsfondene har et lavere afkast, men hertil kommer en højere risiko sammenlignet med MSCI Danmark og OMXC25 indekset. Med andre ord vil du som investor have betalt en høj præmie ved valg af de 49 andre kapitalforvaltere og samtidig påtaget dig en højere risiko, men opnået et lavere afkast end indeksene.

BLS Invest har præsteret et årligt afkast på +15,71 % med en standard afvigelse på 10,69 %. MSCI Danmark indekset har givet +11,93 % i afkast med 12,55 % i standardafvigelse. OMXC25 indeksets afkast er 10,72 % i gennemsnit med 14,03 % i standardafvigelse. Til sammenligning har de øvrige investeringsfonde præsteret et gennemsnitligt afkast på 6,09 % med en standardafvigelse på 15,11 %.

Figur 1: Udvikling af 100 kr. over de seneste 3 år. Kilde: Morningstar
Figur 2: Afkast og risikoforhold. Kilde: Morningstar

Performance 5-årig periode:
Ud af de 64 aktive fonde har 46 en levetid på minimum 5 år. Der er dermed kommet 18 nye investeringsfonde i løbet af de seneste 5 år.

Figur 3 og bilag 2 illustrerer udviklingen af 100 kr. blandt de forskellige investeringsfonde fra år 2014 til 2019.

7 fonde har formået at slå OMXC25 indekset. Igen er BLS Invest de bedste målt over 5 år. Samtidigt ses det også, at en større del af investeringsfondene formår at slå MSCI Danmark. Det samme er tilfældet, hvis risikoen bliver medregnet (standardafvigelse), hvor BLS bidrager med det højeste risiko-justerede afkast. På andenpladsen ser vi afkastmæssigt Nykredit Invest Engros Fokusaktier. De har præsteret i gennemsnit 10,34 % pr. år, men med en risiko som er 3,45 % højere end BLS. OMXC25 har præsteret 9,61 % i afkast i perioden men med 1,5 % lavere standardafvigelse i forhold til Nykredit Invest.

Figur 3: Udvikling af 100 kr. over de seneste 5 år. Kilde: Morningstar
Figur 4: Afkast og risiko forhold. Kilde: Morningstar

Omkostninger og performance:
Nedenstående oversigt viser effekten ved valget af en aktiv investeringsfond med samme underliggende aktiver, identisk strategi og manager, hvor eneste forskel er omkostninger i form af den Årlige Omkostning i Procent (ÅOP).
Eksemplet tager udgangspunkt i Nykredit Invest Danske Fokusaktier, som du har mulighed for at købe uanset hvor du er bankkunde. Nykredits Engros Danske Fokusaktier kan derimod handles af Nykredits institutionelle kunder, deres Private Banking kunder som tilvælger Nykredits diskretionære løsninger eller ved at købe for et betydeligt millionbeløb i fonden.
Forskellen i fondene er som nævnt prisen, hvor Nykredit Invest Danske Fokusaktier har en ÅOP på 1,59%, mens Nykredits Engros Danske Fokusaktier fonden har en ÅOP på 0,85 %. Over en 5-årig periode har Nykredits Engros Danske Fokusaktier givet et merafkast på 6,36 % sammenlignet med Nykredit Invest Danske Fokusaktier.

Oversigt: Udvikling Nykredit Invest. Kilde: Morningstar

Konklusion:

Med en formue på over 10 mio. kr. har du som investor flere muligheder ved valg af kapitalforvaltere og investeringsfonde, som kan have store konsekvenser for afkastet og dermed udviklingen i din formue. Afkast, risiko og omkostninger er alle vigtige forhold, hvor et Family Office kan agere professionel og kompetent sparringspartner mod investorens økonomiske målsætninger. Hertil vil du som investor opnå
stordriftsfordele, hvilket giver reducerede investeringsomkostninger, som institutionelle kunder ligeledes tilbydes.

Bilag 1 – Danske Fonde – Afkast og standardafvigelse de seneste 3 år
Bilag 2 – Afkast og standardafvigelse de seneste 5 år.

Simon Lagrelius tiltræder Advisory Board

Categories
Advisory Board

Imperium Family Office styrker deres AdvisoryBoard, der blev lanceret i efteråret 2019. Advisory Boardet består af profiler fra dansk erhvervsliv, der bidrager med rådgivning og vejledning omkring projekter, som skabes af familierne, eller som familierne løbende tilbydes fra forskellige interessenter.

Vi er derfor glade for at byde velkommen til Simon Lagrelius fra Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith i vores Advisory Board. Simon er advokat og Partner, hvor han bl.a. er ansvarlig for Poul Schmiths forretning indenfor business restructuring, herunder håndtering af turnarounds og transaktioner af nødlidende såvel som sunde virksomheder, som er og bliver et højaktuelt emne.

Simon har stor erfaring med operationel håndtering samt juridisk rådgivning til formuende familier ift. deres unoterede investeringer i virksomheder fra investering til delvist eller komplet exit.

Han har gennem årene rådgivet om investeringer i bl.a. ITfintechcleantechfoodtech, klassiske produktionsvirksomheder, samt filantropi indenfor gourmet- og restaurationsbranchen.

Vi byder velkommen til Simon.

Lasse Vibe bliver ny partner i Imperium Sports Family Office

Categories
Imperium FO Sports

På baggrund af Imperium Family Offices udvidelse med Imperium Sports Family Office i sidste uge, så har en række toneangivende medier som Børsen, Berlinske Business og Finanswatch skrevet om dette.

Artiklerne kan findes her:

https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/superliga-spiller-vil-hjaelpe-atleter-med-okonomien

https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/superliga-spiller-vil-hjaelpe-atleter-med-okonomien

https://www.berlingske.dk/virksomheder/superligaprofil-bliver-oekonomisk-raadgiver-skrev-speciale-i

https://finanswatch.dk/Navne_og_job/article12153339.ece

https://amwatch.dk/article12153750.ece

https://www.tipsbladet.dk/nyhed/superliga/lasse-vibe-bliver-oekonomisk-raadgiver-professionelle-idraetsudoevere

https://www.herningfolkeblad.dk/artikel/f3027e55-636f-43cb-9d4d-b1744196c636/

Imperium Family Office udvider forretningsområdet med ny afdeling

Categories
Imperium FO Sports

Efter stor succes i 2019 udvider Imperium Family Office forretningsområdet med en ny afdeling. Imperium Sports Family Office specialiserer sig i økonomisk rådgivning af professionelle idrætsudøvere – både de nuværende og kommende sportsstjerner. Superligaprofil og tidligere landsholdsspiller, Lasse Vibe, bliver partner og frontfigur.

En elitesportsudøver på højeste niveau kan tjene mange penge på relativt kort tid. En sportskarriere varer dog typisk kun 10-15 år, så det gælder om at tænke langsigtet og sørge for, at der er penge til overs, når karrieren er slut.

”I vores Familie Office hjælper vi kunderne med at sikre det økonomiske fundament for familien og klæde den yngre generation på til at overtage formuen. Den problematik minder meget om det, som unge atleter oplever, når de får økonomisk succes. Derfor ligger det lige til højrebenet at udvide vores forretningsområde med en sportsafdeling. Vi oplever, at mange succesfulde atleter slet ikke får nok ud af deres karrierer rent økonomisk. Det er ærgerligt og unødvendigt, og det forsøger vi nu at ændre på”, siger Zlatan Omerovic, partner i Imperium Family Office.

Atleterne og deres familier skal klædes på til at træffe de nødvendige beslutninger om deres privatøkonomi. Det finansielle fundament skal være så stærkt som muligt, når karrieren er ovre. Dét er missionen for Imperium Sports Family Office, der leverer 360 graders uafhængig, finansiel rådgivning ud fra det amerikanske ’Family Office’-koncept. Superligaprofilen Lasse Vibe bliver partner og frontfigur.

”Lasse er en markant figur i den danske sportsverden, og vi ser det som et scoop at kunne hente ham til Imperium Sports Family Office som partner. Vi er indforståede med, at fodboldkarrieren fortsat vil være hans absolutte topprioritet, men over de kommende år bliver Lasse et værdifuldt aktiv for os og for kunderne. Han ved, hvad han taler om rent fagligt, og han har prøvet det meste på egen krop”, lyder det fra partner Johan Bangsborg.

Lasse Vibe er fortsat aktiv fodboldspiller på højeste niveau hos Superligaens nuværende førerhold, FC Midtjylland. Tidligere har han spillet 6 ½ år i udenlandske klubber og indtil nu opnået 11 A-landskampe for Danmark. Sideløbende med fodboldkarrieren har Lasse Vibe taget en kandidatuddannelse fra CBS i finansiering og regnskab.

”Jeg er stolt over at blive partner i Imperium Sports. Det er mange års studier og planlægning, der kulminerer for mig. Jeg ved fra min egen karriere og mit netværk, at der er et stort behov for uvildig, økonomisk rådgivning i sportsverdenen. Mange atleter får slet ikke nok ud af deres karriereindtjening, og de misser mulighederne for at fremtidssikre dem selv og deres familier”.

”Jeg glæder mig utrolig meget til at hjælpe mine atletkolleger på den front. Jeg vil dog fortsat have fuldt fokus på at være fodboldspiller. Heldigvis har jeg tidligere bevist, at jeg leverer allerbedst, når jeg har flere bolde i luften ad gangen”, siger Lasse Vibe.

Kundelisten hos Imperium Sports Family Office tæller allerede en række store, danske elitesportsudøvere, og selskabet forventer, at der med den nye partner snart kommer flere til.