Vigtigheden af forberedelse ved generationsskifte

Categories
Andet

Der er mange ting, som har en indflydelse på et succesfuldt generationsskifte i en familieejet virksomhed. Virksomhedsejere har typisk gennem en lang årrække knoklet med blod, sved og tårer for at opbygge en succesfuld virksomhed. Succesen har krævet en langsigtet strategi, og det langsigtede mindset er vigtigt, at fastholde, når der skal
planlægges et generationsskifte, da tidlig planlægning betaler sig.


Her er 5 råd til virksomhedsejeren, der overvejer et generationsskifte.

1. Tænk langsigtet
Et generationsskifte er ofte forbundet med stærke følelser og komplicerede juridiske -og skattemæssige processer, og derfor er et generationsskifte i en virksomhed er ikke noget, der bliver eksekveret og implementeret over natten. Derfor er det en god tommelfingerregel, at en virksomhedsejer bør planlægge 7-10 år frem, og overveje konsekvenserne, hvis der ikke er lagt en plan for generationsskifte i virksomheden. Ved at have mange år til at forberede et generationsskifte, har både virksomhedsejer og den næste generation mulighed for at omstille sig til tanken om at overdragelsen kommer til at ske, og hvad det vil betyde fremadrettet for familien.

2. Hav et grundigt og opdateret testamente
Virksomhedsejere ønsker ofte at videregive virksomheden til næste generation i håbet om, at virksomheden fortsætter med at være grobund for familiens velstand og sikkerhedsnet i generationer frem. Et grundigt og opdateret testamente, hvor familiens ønsker til virksomhedens ejerstruktur og en plan for dennes aktiver er planlagt og nøje gennemtænkt, er essentielt for at sikre virksomhedens fremtid.
En anden måde, som virksomhedsejeren kan sikre, at virksomheden forbliver professionelt drevet efter et generationsskifte, er indsættelsen af en professionel bestyrelse inden selve generationsskiftet. Bestyrelsen bør bestå af både professionelle og erfarne bestyrelsesmedlemmer, samt et udvalg af de familiemedlemmer, som står til at skulle overtage virksomheden. Det vil modne familiemedlemmerne og skabe en ejerskabsfornemmelse, som kan bidrage til en vellykket overdragelse.
Et testamente er særligt vigtigt, hvis uheldet skulle ske, at virksomhedsejeren går bort før selve overdragelsen af virksomheden. Hvis der ikke er et gældende og tidssvarende testamente, kan det medføre splid i familien over bodelingen, og/eller hvordan ejerstrukturen fremadrettet skal være for virksomheden. Dette kan have enorme personlige og økonomiske konsekvenser for hele familien.

3. Det fulde økonomiske overblik
Det er typisk forbundet med større direkte og indirekte omkostninger at foretage et generationsskifte i Danmark, og derfor er det vigtigt at have det fulde økonomiske overblik i årene op til generationsskiftet. Skattesystemet og de juridiske processer kan være yderst komplekse, og derfor er det vigtigt at alliere sig med eksperter inden for området i forhold til, hvordan selskabet og den næste generation bliver beskattet, og hvordan denne beskatning bliver håndteret hensigtsmæssigt i forhold til familiens ønsker. Der er specifikke selskabskonstruktioner, som kan medvirke til at fordele skatten mere hensigtsmæssigt og dermed gavne generationsskiftet og i sidste ende familien.

4. Udvælgelse af den passende efterfølgere
Ved et generationsskifte overgår ejerandelen typisk til den næste generation, men det kan være et følsomt emne, hvorvidt det ligeledes skal være et familiemedlem, der skal overtage rollen som administrerende direktør. Virksomhedsejeren bør derfor overveje, om den næste administrerende direktør bør være et familiemedlem, eller der skal indsættes en erfaren direktør udefra. Denne overvejelse bør være en objektiv evaluering af de relevante kandidaters professionelle og personlige kompetencer for at sikre, at virksomheden har de bedste vilkår for at fortsætte eller måske styrke virksomhedens vækst. Derfor skal virksomhedsejeren fastlægge disse retningslinjer for, hvordan
stedfortræderen skal identificeres:

Relevant erhvervserfaring
Relevant uddannelse
Generel egnethed til stillingen som direktør
Der tages ikke hensyn til familiære forhold. Det kan være, at et oplagt familiemedlem til rollen som direktør ikke bør påtage sig rollen men derimod vil kunne skabe mere værdi i en anden ledende stilling i virksomheden.

5. Løbende overvågning
Verden er dynamisk, og det samme kan gøre sig gældende for familiens ønsker. Derfor er det vigtigt, at der sker en løbende overvågning af lovgivning, skatteregler og virksomhedens tilstand. Et generationsskifte kan være grund til bekymring af mange årsager, men det skaber tryghed at vide, at familien har en ordentlig og grundig samarbejdspartner, der sikrer, at skiftet foregår efter bogen, og der ikke kommer et juridisk efterspil eller et skattesmæk.

Afslutningsvis, så er det vigtigt at huske på, at et generationsskifte skal være en god og positiv oplevelse både for virksomhedsejeren samt den næste generation, som skal overtage ejerskabet af virksomheden, hvilket kræver en god og detaljeret plan.

Hvordan markederne reagerer på truslen om en epidemi?

Categories
Andet

De globale markeder har oplevet store fald i de toneangivende indeks, siden udbruddet af Coronavirus i Wuhan, Kina, hvor tusinder er blevet smittet og døde i hele verden, hvilket drager tankerne hen til SARS-udbruddet i 2003.

Men hvordan reagerer markederne på truslen om en epidemi?

I april 2003 skabte SARS store overskrifter og aktierne faldt, men allerede 6 måneder senere var det amerikanske S&P 500 indeks oppe med 14,6% og i april 2004 var indekset oppe med 20,8%.

Lignende trends ses ved andre udbrud af sygdomme som svineinfluenza i 2009 og Zika i 2016, hvor S&P 500 var steget hhv. 18,7% og 12% efter 6 måneder af de første udbrud og hhv. 36% og 17,5% et år efter.

Der er altså relative store kursstigninger at hente ved at blive i markedet på trods af kursfaldene.

Ifølge analytikere fra J.P. Morgan, ses det, at desto mere aktierne falder i starten af udbruddene, desto mere stiger de efterfølgende. Tidligere udbrud førte ikke til en længere periode med fald, men kunne ses som opkøbsmuligheder efter nogle uger.

Imperium Family Office ansætter Frederik Bligaard

Categories
Andet

Frederik Bligaard er ansat som Associate i Imperium Family Office pr. 2. januar 2020, hvor han skal bidrage til selskabets udvikling og opbygningen af Imperium Sports.

Frederik Bligaard  læser sin kandidat på Copenhagen Business School i International Business, hvor han sideløbende har arbejdet med formuende kunder i Nykredit Bank. Frederik har ligeliges erhvervserfaring fra USA for en amerikansk fond med særligt fokus på finansiel uddannelse.

Administrerende Direktør  Johan Bangsborg udtaler: “Det er en rigtig stor fornøjelse at byde Frederik velkommen som Associate i  Imperium Family Office. Frederik har allerede god erfaring indenfor Wealth Management og fra den operationelle side, via sit seneste job hos Nykredit Private Banking Elite. At Imperium Family Office kan tiltrække et så stort talent, er en kæmpe gevinst for os og vi glæder os til at Frederik tager springet til næste niveau til gavn for IFO og vores familier.”

Frederik Bligaard ansættes i Imperium Family Office
Frederik Bligaard ansættes i Imperium Family Office

Imperium Family Office ansætter Hanne Tygesen

Categories
Andet

Vi smiler meget i dag, fordi Hanne Tygesen har sagt ja til at starte som Office Manager i Imperium Family Office. Vi glæder os til at få gavn, af hendes – altid – professionelle tilgang og høje servicegen, og ikke mindst hendes menneskelige kompetencer.

Velkommen til  Hanne Tygesen.

Imperium Family Office ansætter Hanne Thygesen
Imperium Family Office ansætter Hanne Thygesen