Formuevækst

Danskernes store formuer vokser markant, og formue­rå­d­gi­verne pibler frem

Kampen om de formuende danskeres penge intensiveres. Private banking-afdelinger får konkurrence fra uvildige rådgivere og de mere holistiske økonomiske butlere som Imperium Family Office

Antallet af formuende danskere er eksploderet. Det viser et særudtræk til Børsen fra Danmarks Statistiks formueregister for perioden 2014 til 2020. Statistikken viser tydeligt, at gruppen med over 50 mio. kr. i finansiel formue vokser væsentligt hurtigere – 67 pct. – end gruppen med over 2 mio. kr. i finansiel formue, der voksede med 50 pct.

Note: Finansiel formue dækker over indestående i pengeinstitutter, obligationer, aktier, medarbejderaktier, andre aktier, andele i investeringsfonde samt pantebreve i depot.
Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistiks formueregister • Grafik: JAG

“Disse tal afspejler, at formuerne i Danmark generelt har været kraftigt stigende i en periode, der er karakteriseret ved betydelig økonomisk fremgang. Indkomsten og aktiemarkedet er steget meget i denne periode,” siger Mads Lundby Hansen, cheføkonom og vicedirektør i den borgerlig-liberale tænketank Cepos.

I perioden 2014 til 2020 steg de danske aktier i form af C25-indekset inkl. udbytter med 163 pct., mens det globale aktiemarked i form af MSCI ACWI steg 112 pct. i danske kroner og inkl. udbytter.

Mens formuerne polstres godt rundt omkring i landet, pibler det frem med kapitalforvaltere, uvildige formuerådgivere og multi family offices, der sammen med bankernes private banking-afdelinger alle gerne vil hjælpe de formuende danskere med at placere pengene.

Tal til os

I 2019 lancerede prisportalen for finansielle tjenester Mybanker en service, så danskerne kunne lede efter en private banking-aftale. Dengang oplevede adm. direktør Marlene Nørgaard netop stor efterspørgsel, og den er kun blevet større.

“Danskerne har været begunstiget af ekstremt gode afkast på aktiemarkedet, og fordi danskerne har en “home bias”, så ligger de relativt set tungere i danske aktier end i globale, og netop de danske aktier har klaret sig godt i flere årtier,” siger Marlene Nørgaard, der før Mybanker bestred posten som global chef for Private Wealth Management i Danske Bank, og som dermed kender kundesegmentet, produktpaletten og konkurrencen godt.

En anden forklaring på opblomstringen af formueforvaltningen er ifølge hende et paradigmeskifte inden for serviceringen af kunderne.

“Bankernes servicemodel er ofte rationel og dermed rettet mod produkter, hvor flest mænd gennem tiderne har befundet sig, men nu begynder kvinderne og “next gen” at komme mere på banen, og de har andre behov og ønsker,” siger Marlene Nørgaard og henviser til undersøgelser af, at de nye kundegrupper har en tendens til at lægge mere vægt på det relationelle med ønske om tillid til rådgiveren, end den traditionelle servicemodel gør. Desuden lægger de stor vægt på den holistiske rådgivning.

“Der er et mismatch mellem virkeligheden og bankernes servicemodel, og det gør, at uvildige formuerådgivere, familiekontorer og multi family offices dukker op. De har ikke arvet gamle rapporteringssystemer eller faste metodikker. De kan slå på at skabe tryghed, men man betaler også for det,” siger Marlene Nørgaard.

Den økonomiske butler

En af de nye spillere er Imperium Family Office stiftet i 2019 af Johan Bangsborg og Zlatan Omerovic, der begge har en fortid i bl.a. Nykredits Private Banking Elite. Det er et multifamiliekontor – en slags økonomisk butler, der kan tage hånd om, hvad den formuende familie måtte have af ønsker.

“De mest formuende familier i verden har typisk deres eget family office. Vi hjælper flere formuende familier, der hver har en investerbar formue fra 25-30 mio. kr. og op,” siger adm. direktør Johan Bangsborg, der netop rykkede ud af Nykredit, fordi han kunne mærke en stor efterspørgsel på en mere omfavnende rådgivning end den, en private banking-afdeling kunne give.

“På to år har vi fået over 50 familier som kunder, og de vælger os, fordi vi kan dedikere vores tid udelukkende til dem. Vi har heller ingen interessekonflikt ift. egne produkter. Det betyder, at vi kan finde de bedste produkter og løsninger i hele verden,” siger Johan Bangsborg.

For at kunne skræddersy formuerådgivningen til kunderne har en rådgiver i Imperium Family Office maksimalt ansvar for ca. 15 familier.

“Familierne vil have en proaktiv tilgang til deres økonomi. De vil have gennemsigtighed, tæt kommunikation og en langsigtet strategi. De tænker næste og næste generation ind i deres formueforvaltning,” siger Johan Bangsborg, der også skal håndtere generationsskifter, hvilket bl.a. kræver menneskelige talenter, fordi de ofte er fulde af følelser og kan trække ud i flere år.

Almindelige kunder vokser sig store

I Sydbank oplever Steen Sandager, områdedirektør for bankens private banking-enhed, sideløbende med danskernes formuevækst en stigende konkurrence fra de uvildige formuerådgivere og multifamiliekontorer.

“Vi ser det ikke som et pres, men som sund konkurrence og som samarbejdspartnere. For os handler det om at skabe relevans, tillid og langvarige kundeforhold,” siger Steen Sandager, uden at ville oplyse hvor længe Sydbanks private banking-kunder bliver i banken.

Hvad enten bankerne oplever en dalende tillid til dem eller ej, så er der stadig tegn på vækst i Sydbank:

“Vi får med al respekt hele tiden nye kunder i vores private banking-afdeling. Nogle er selvfølgelig “vokset op” i Sydbank som almindelige bankkunder, hvor deres formuer er vokset, så de bliver private banking-kunder.”

Det kræver over 3 mio. kr. i investerbar formue at blive indlemmet i Sydbanks private banking-enhed.

En af de mindre rådgivere er Hanne Roj-Larsen, der stiftede Frederiksberg Finansrådgivning i 2014. Hun rådgiver typisk sine kunder til at investere i passive investeringsprodukter, f.eks. børsnoterede passive indeksfonde, etf’er, for at få en bred risikospredning og for at nedbringe omkostningerne.

“Helt overordnet hænger opblomstringen af investeringsrådgivere primært sammen med den dalende tillid til bankerne og deres rådgivning samt fremkomsten af indeksinvestering og etf’er gennem de sidste 10-20 år,” siger Hanne Roj-Larsen.

I Mybanker nævner adm. direktør Marlene Nørgaard endnu et forhold, der besværliggør arbejdet i bankernes private banking-afdelinger:

“Bankerne er så pressede på compliance – de skal leve op til adskillige koncerntunge compliance-regler, og det er omkostningstungt. Derfor kan private banking hurtigt blive en skaleringsstrategi med pakkeløsninger, hvor kunderne ender med at tænke, hvad er der særegent ved det? Kunderne vil gerne føle sig særlige, de vil mærkes og mødes af folk med selvtillid og ikke hele tiden skifte rådgiver eller tilbudt investeringsprodukter,” siger Marlene Nørgaard.