Er guld en “safe-haven”, når aktiemarkedet er i krise?

Den amerikanske investor Warren Buffett har engang udtalt følgende om guld:”Guld er blevet gravet op af jorden i Afrika eller et eller andet sted. Så har vi smeltet det, gravet et andet hul og begravet det igen og betalt folk til at stå og beskytte det. Det har ingen nytte. Hvis nogen så det fra Mars, ville de undre sig.”

Guld har altid været betragtet som en ‘safe haven’ under økonomiske kriser, idet guld er det eneste aktiv med en reel monetær værdi, og som dermed kan benyttes som hedge mod stigende inflation. Der er dog empiriske data, som indikerer, at guld ikke har sin berettigelse i en vel-diversificeret portefølje.

Hvis vi ser på inflationens påvirkning på guldprisen, så viser historiske data, at guld kun har klaret sig afkastmæssigt bedre end aktier, når inflationen har ligget over 6 %. Det gælder perioden januar 1970 – juni 1970 og igen mellem august 1973 – juli 1982. I alle andre perioder, hvor inflationen har været under 6 %, har aktier leveret et bedre afkast end guld. Aktier er ligeledes den eneste aktivklasse, som kontinuerligt har klaret sig bedre end inflationen.

Over de seneste 10 år har det amerikanske S&P 500 indeks haft et samlet afkast på 463 %, og guld har i samme periode haft et afkast på 166 %. Det vil sige, at afkastet på guld, har ligget 10 % p.a. lavere end aktiernes afkast – vel at mærke med samme volatilitet. Se nedenstående oversigt.

Seneste analyse fra Goldman Sachs indikerer en begrænset inflation, når USA og andre større økonomier kommer sig efter Covid-19 pandemien. Over de seneste 20 år har inflationen i USA i gennemsnit været på 1,7 %, hvilket er endnu et argument for, at guld – for den langsigtede investor – ikke har sin berettigelse i en veldiversificeret portefølje.