Formuebeskyttende formuestrategi

Har du styr på din formuestrategi? Dækker strategien dine behov til fremtiden og samtidig beskytter mod store udsving og middelmådigt performende kapitalforvaltere? Kan du med en tilsvarende risiko optimere dit afkast og hvad vil det betyde for din formue på sigt?

Vi har hjulpet en familie med optimering af deres bestående investeringsløsning og tilpasset i forhold til deres ønsker og behov til fremtiden. Deres nuværende investeringsløsning er på 40 mio. kr., hvor midlerne er placeret i investeringsforeninger udbudt af en og samme kapitalforvalter.

Resultatet af optimeringen – ud fra samme risiko – er følgende:

Tilvalg af ”Best in class” værdipapirer ud fra en objektiv screening Identisk standard afvigelse (risiko) Back-track siden 2012 = Merafkast på i alt ca. 15 % . Med 90 % sandsynlighed vil porteføljen om 10 år have en værdi mellem 52,9 mio. og 84 mio. – hvor den bestående portefølje har en værdi mellem 34,9 mio. og 45,5 mio. Reducering af omkostninger med 248.000 kr. pr. år.

Den nye strategi medfører, at familiens behov dækkes, og at de fremadrettet kan leve af det løbende afkast samtidig med, at de kan kanalisere formuen til næste generation, hvilket ikke var tilfældet ved den tidligere løsning.