Privatlivspolitik

Information om, hvordan Imperium Family Office behandler dine data Som kunde i Imperium Family Office har du i henhold til reglerne om beskyttelse af persondata krav på information om, hvordan vi behandler kundeoplysninger. Her på siden finder du en gennemgang af vores procedurer samt dine rettigheder.

Hvad er kundeoplysninger?

Kundeoplysninger er de oplysninger, som vi beder om i henhold til generel lovgivning og vores interne politikker, så vi kan rådgive og servicere dig. Oplysninger kan være fortrolige oplysninger eller personfølsomme oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan tage stilling til sagen. Når der etableres et kundeforhold, skal Imperium Family Office have dokumentation for dit navn, adresse og cpr. nr. ved fremsendelse af f.eks. pas eller anden billedlegitimation samt information med din adresse. Har du adresse i udlandet, skal vi derudover have oplysninger om dit hjemland (officielle bopælsland) samt dit skattenummer. Har du givet andre adgang til din konto, som medkontohaver eller som fuldmægtig, skal vi have tilsvarende oplysninger vedrørende denne eller de personer. Tilsvarende gælder, hvis der i din virksomhed er personer, der kan tegne virksomheden (tegningsberettigede). Derudover skal vi have information om formålet med din anmodning om engagement hos Imperium Family Office, ligesom vi skal kende til omfanget. Overfører du i forbindelse med etableringen eller senere større beløb, beder vi om dokumentation for midlernes fremskaffelse. Vores forpligtelser er baseret på internationale regler og gælder for alle kunder.

Hvordan behandler vi dine oplysninger?

Den indsamlede information behandles til brug for de ydelser, som du har efterspurgt hos Imperium Family Office, herunder udbud af finansielle tjenesteydelser, den rådgivning der følger disse ydelser, kundepleje, kreditoropfølgning samt administration. Derudover bidrager oplysningerne til de lovpligtige indberetninger, som Imperium Family Office foretager og statistikker til internt brug De oplysninger, som du sender til os eller giver telefonisk, gemmes og kan suppleres af yderligere oplysninger fra f.eks. ejendoms- og personregistre i offentligt regi samt andre offentligt tilgængelige registre, f.eks. CVR-registret.

Hvordan bruger Imperium Sports Family Office oplysningerne?

Imperium Family Office bruger oplysningerne til at behandle dit engagement hos os. Hvis du ikke ønsker at fremsende oplysningerne, kan det begrænse de tilbud, som du vil modtage fra Imperium Family Office.

Videregives mine oplysninger?

Imperium Family Office er underlagt tavshedspligt og kan derfor kun, i det omfang det er nødvendigt for udarbejdelse af tilbud til dig, videresende oplysninger. Imperium Family Office stiller derfor ved visse tilbud krav om, at du underskriver en samtykkeerklæring, der muliggør, at Imperium Family Office kan videresende oplysninger, når Imperium Family Office anvender samarbejdspartnere, altså selskaber, der sammen med Imperium Family Office leverer det endelige tilbud. Det kan eksempelvis være realkreditlån, der tilbydes via samarbejdspartnere. I tilfælde af misligholdelse af dit engagement hos Imperium Family Office, kan vi sende oplysninger til kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Videregivelse til samarbejdspartnere sker alene, hvor det er nødvendigt til sikring af dig som kunde og Imperium Family Offices engagement. Hvidvask og finansiering af terrorisme
For så vidt angår de oplysninger, som Imperium Family Office indhenter i forbindelse med forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, behandles disse på særlig vis og søges ud af Imperium Family Office systemer på grundlag af en vurdering af kunden og omstændighederne. Imperium Family Office opbevarer oplysninger og informationer, der er indhentet som led i disse undersøgelser, sammen med dine øvrige oplysninger hos Imperium Family Office. Skulle det være nødvendigt at foretage indberetning som led i Imperium Family Offices forpligtelser, anses denne information dog som fortrolig og er ikke tilgængelig for dig som kunde. Opbevaring af information modtaget fra dig
Imperium Family Office opbevarer din information i henhold til de lovgivningsmæssige krav, som Imperium Family Office som finansiel rådgiver er underlagt. Det betyder, at visse dele af dine informationer skal gemmes i mindst 5 år efter ophør af dit engagement hos os i henhold til hvidvasklovgivningen og i visse tilfælde længere, såfremt Imperium Family Office på et tidspunkt kan blive bedt om at fremlægge denne information for en domstol. Efter denne periode vil alle oplysninger, der er registreret hos Imperium Family Office, blive slettet ved automatisk sletning.

Skal vi hjælpe dig med at beskytte formuen?

Tag kontakt til os på +45 76 300 400 eller kontakt@imperium-fo.dk og få et uforpligtende møde om, hvordan vi kan hjælpe dig med at vækste din formue.

Imperium Family Office
Vi kan hjælpe dig