Bjørn Winkler Jakobsen

Bjørn er partner og leder af Private Companies segmentet i Deloitte og har mere end 17 års erfaring som leder af mellemstore revisions- og rådgivningsopgaver.

Bjørn er fortrolig rådgiver for en række familieejede virksomheder på CFO og CEO niveau. Bjørn har herudover erfaring med omstruktureringer, opkøb og frasalg af virksomheder, due diligence opgaver mv.

Bjørn har en bred erfaring med revision og rådgivning af mellemstore og internationale koncerner, herunder tillige planlægning og gennemførelse af koncernrevisioner.