Uvildig rådgivning til velhavende familier

Uvildig rådgivning hele vejen rundt til velhavende familier. Fra kapitalforvaltning og investeringsstrategi, finansiering over filantropi, overdragelse af formuen og uddannelse af næste generation. Dertil kommer adgang til et unikt netværk. Det hele båret af viden, værdier og ikke mindst ønsket om at gøre en stor forskel for kunderne.


”Et samarbejde hos os starter med, at vi laver en analyse af hele familiens situation. Her finder vi ud af, hvad der er vigtigt for dem, og hvor de gerne vil hen. Så laver vi en strategi for det. Den indeholder sjældent kun kapitalforvaltningsdelen, men kan også handle om, hvordan og hvornår formuen skal overdrages til børnene, og om der er filantropiske projekter, familien gerne vil tilgodese, hvilket der meget ofte er. Ved at komme hele vejen rundt i vores rådgivning frigør vi tid hos vores kunder, som de kan bruge til deres egne prioriteter, hvilket som oftest vil sige driftsselskabet eller familien” siger Johan Bangsborg, medstifter af Imperium Family Office.


”Det er et samarbejde, der oftest er meget tæt og baseret på tillid. Derfor er det også vigtigt, at vi har et fælles værdigrundlag med kunden. Vi accepterer kun penge, der er tjent på ordentlig vis, og kernen i vores arbejde er ’redelig rådgivning til redeligt tjente penge” siger Johan Bangsborg.

Voksende marked for uvildig rådgivning

Imperium Family Office blev startet så sent som i juni i 2019 af to partnere, der tidligere har haft deres rødder i bankernes private banking-afdelinger. Det er afdelinger, der netop har til formål at bistå velhavende kunder med rådgivning og formuepleje.


Virksomheden har afdelinger i hjertet af både København og Aarhus. De to grundlæggere, Johan Bangsborg og Zlatan Omerovic, samt Associate Frederik Bligaard har deres daglige gang på Gl. Kongevej i København, mens du i Aarhus kan møde Office Manager Hanne Tygesen og Client Director Heine Tygesen Larsen.

Voksende efterspørgsel på uvildig finansiel rådgivning er en stærk tendens, som stifterne bag selskabet har bidt mærke i:

“Vores virksomhed udspringer af familiernes ønske om at få en uafhængig rådgivning. Ved at være uafhængig og arbejde for familien undgår man interessekonflikter, og vores succes afspejles alene i familiens succes” siger Johan Bangsborg.

En forklaring på det voksende ønske om uvildighed kan være, at bankerne har haft en stribe dårlige sager over de senere år. Det gælder både i forbindelse med finanskrisen og hvidvaskskandalen. Det har påvirket kundernes tillid til bankerne. Som en yderligere forklaring har de samme kriser udløst mange restriktioner og reguleringer, så bankerne nu står med en betydelig administrativ byrde, som fylder meget i samarbejdet mellem rådgiver og kunde. Tiden til egentlig rådgivning er simpelthen blevet mindre. Derfor er det også blevet sværere at gøre en større forskel for kunderne.

En tredje forklaring kan være, at nye regler fra EU (MiFID II) fra 2018 kræver, at kapitalforvaltere og herunder bankerne, skal oplyse alle faktiske udgifter ved et investeringsprodukt. Det kan have været en øjenåbner for kunderne, i forhold til hvor meget de reelt betaler kapitalforvalterne for deres ydelser.


Uvildighed kan være værdifuld for en kunde, f.eks. i forhold til kapitalforvaltningen. Det typiske er, at investoren får kapitalforvalterens egne produkter med i kurven. Det er ikke nødvendigvis en fordel, da de færreste kapitalforvaltere er lige gode på alle områder. 

Ved at “cherry-picke” de bedste forvaltere til lige præcis det, de er gode til, er det muligt at løfte afkastet inden for den samme risikoprofil. Tilsvarende kan et family office som Imperium Family Office sende bank- og forsikringsaftaler i udbud for familierne for derved at opnå bedste og billigste løsning.

Helhedsrådgivning – også om det svære

”Ud over at bistå med at vælge de bedste kapitalforvaltere giver vi også en helhedsrådgivning. Selve kapitalforvaltningen er i virkeligheden kun en lille del af det, vi arbejder med for familierne. Vi rådgiver også på passivsiden. Og laver en formuestrategi, dvs. hvor meget skal investeres, hvor meget skal overdrages til næste generation, og om der er noget, der skal gives til godgørende formål. Filantropi er noget, vi gør meget ud af. Der er mange, der gerne vil give noget tilbage. Der rådgiver vi også i, hvordan det sker bedst muligt” siger Johan Bangsborg.


Et af de emner, som kan være ømtåleligt, og som mange virksomhedsejere og andre formuende kredser om, er, hvor meget af formuen og hvornår den skal gives videre til næste generation. Samt hvor meget skal børnene involveres og hvornår. Det er et emne, som kan være ømtåleligt, og som en del familier kan have svært ved at tage hul på. Faktisk viser undersøgelser foretaget af UBS og Campden Research, at for ca. 40 pct. af europæiske familieejede virksomheder tilknyttet et family office ligger der ikke en fast plan for næste generation, hvilket kan være et problem for både virksomhed, indtjening, ansatte og familien selv.

”Videregivelse af formuen er noget, vi ofte bruger meget tid på at drøfte med familierne. Vi bruger også meget tid på at tale med næste generation. Der hjælper vi også som en uafhængig part med at kortlægge mulighederne og formidle viden til børnene. Vores mission er at undervise, så hele familien kan navigere i det finansielle univers, så de rigtige beslutninger kan træffes” siger Johan Bangsborg

Adgang til unikt netværk

De netværk, Imperium Family Of- fice kan tilbyde sine kunder, kan være meget værdifulde og svært at finde andre steder. For selvom hver families situation er unik, er der også mange overvejelser, der går igen.

”Vi gør meget ud af at bringe familierne sammen, så man kan lære af hinandens erfaringer. Det giver en enorm synergieffekt. Det kan være noget helt lavpraktisk som at gå sammen om en investering til overvejelser af strategi i forbindelse med salg eller overdragelse af en virksomhed. For nylig havde vi en familie, der overvejede at sælge virksomheden, men var i tvivl om hvornår og hvordan. Vi havde så flere andre familier, der havde været i præcis den samme situation for 5-10 år siden. De havde været alle overvejelserne igennem og også gjort sig nogle erfaringer, som de kunne bringe videre til den familie, der lige nu sidder med overvejelserne” siger Johan Bangsborg.

”Det kan kun lade sig gøre, fordi vi kender familierne så godt. Hvis de ikke giver udtryk for deres drømme, og hvad de vil med deres liv og deres virksomhed, så ved vi jo heller ikke, hvad deres behov er. Når relationerne er så tætte, kan vi tilbyde en rådgivning og merværdi, der er svær at finde andre steder” siger Johan Bangsborg.