Alternative Investeringer

Alternative investeringer er en vigtig del af en robust portefølje hos formuende familier, da porteføljens overordnede risiko bliver reduceret, mens der er mulighed for at hente et fornuftigt risikojusteret afkast.

Alternative investeringer har i de seneste år været den aktivklasse, der har været allokeret flest ressourcer til hos Family Offices, da det traditionel investeringsmarked ikke har kunnet præsteret et attraktivt nok risikojusteret afkast.

En rundspørge blandt 26 Family Offices viser, at deres allokering til alternative investeringer blev halveret i 2019 til 25% fra 52% i 2018, mens allokeringen til aktier og obligationer er blevet forøget. #Trenden vender.

Størstedelen af Family Offices forventer at øge deres investeringer i teknologi og ESG i 2020, da de ser signifikante muligheder for afkast i disse områder.

I Imperium Family Office følger vi markedet for alternative investeringer tæt for at være med på de seneste trends til gavn for familierne.