Imperium Family Office godkendt af Finanstilsynet

Imperium Family Office A/S fik den 1. oktober 2019 Finanstilsynets tilladelse til at udøve investeringsrådgivning jf . § 3, stk. 1, 2. pkt. i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere

Imperium Family Office A/S fik den 1. juli 2020 Finanstilsynets tilladelse til at udøve finansiel rådgivning jf . § 3, stk. 1, 2. pkt. i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere

Imperium Family Office er undergivet tilsyn af Finanstilsynet

Imperium Family Office er underlagt en obligatorisk ansvarsforsikring i henhold til bekendtgørelse af lov om investeringsrådgivning og finansiel rådgivning. Bekendtgørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside www.finanstilsynet.dk

Imperium Family Offices politikker kan læses her:

Imperium Family Office/Imperium Sports bestræber sig altid på at gøre det bedste for vores kunder, men skulle der være forhold, som kunden ikke er tilfreds med, kan en klage rettes til klageansvarlig.
Henvendelsen sker pr. mail til klageansvarlig@imperium-fo.dk