Tid vs. Timing

Timing af markedet er en vanskelig opgave, selv for professionelle investorer. Efter vores opfattelse er det vigtigt, at forblive investeret, i stedet for at forsøge at købe i bund og sælge på toppen. Omkostningen ved at misse de bedst performende dage har historisk set været signifikant. Langsigtede investorer har historisk set haft en større frekvens af positive afkast.

Omkostningerne ved ikke at kunne time markedet

Siden januar 1999, ville en investor, som investerede 20 år frem, ende med mere end et dobbelt så højt afkast end investoren, som undlod at investere i de 10 dage med størst afkast. Ved at øge perioden til 40 dage eller mere, ender afkastet negativt. Ved en langsigtet investeringsstrategi skades porteføljens performance ved mislykket markedstiming.